NAFTALINA 78-80

Istoric

Naftalina a fost izolată din cărbune în anul 1819 de chimistul englez Alexander Garden, iar formula chimică a fost descoperită în anul 1866 de chimistul german Emil Erlenmeyer. Naftalina este considerată în mod tradiţional o hidrocarbură aromatică policiclică, ea fiind compusă din două nuclee alipite de benzen.

Proprietati

In apă sau alcooli cu lanţ scurt naftalina este practic insolubilă ( 0,03 g/litru de apă). Pe când în solvenţi nepolari ca benzen (1.130 g/l), eter, toluen, xylol, cloroform şi sulfură de carbon este solubilă. Mirosul de naftalină se poate constata deja la o concentraţie de 0,14 - 125 mg/m³, are un gust arzător, vaporii de naftalină sunt inflamabili.

Obtinere

Naftalina se obţine prin distilarea fracţionată a gudroanelor de cărbuni care conţin până la 11% nafatlină. El se găseşte de asemenea în petrol sau prin arderea lemnului şi tutunului sau se formează în depozitele de gunoaie. Naftalina are NE=7.

Efecte asupra sanatatii

În cadrul condiţiilor de preparare şi utilizare poate provoca intoxicaţii acute sau cronice, de ordin accidental sau profesional. Pătrunde în organism pe cale respiratorie, cutanată şi rar pe cale digestivă. După absorbţie, în organism se metabolizează pe cale oxidativă, prin hidroxilare, fără deschidere de ciclu. Compuşii hidrixilaţi rezultaţi se conjugă cu acidul glucuronic, glicocolul, acidul sulfuric şi acidul mercapturic. Conjugarea mercapturică are loc în proporţie de 10-15%, când se produce o carenţă de aminoacizi, manifestată la nivelul cristalinului(cataractă). Eliminarea are loc pe cale renală sub formă de metaboliţi şi/sau conjugaţi. Naftalina este un toxic hemolizant - produce leucocitoză, anemii -, hepatotoxic, nefrotoxic, iar la nivel ocular generează cataractă. În caz de ingerare (copii) se produc tulburări digestive, uneori hipotensiune şi deshidratare. La o doză de 30g apare coma, deseori urmată de convusii. La indivizii cu deficit de glucozo-6'-fosfatdehidrogenază (G-6-PD) se declanşează mai uşor hemoliza, icter hemolitic şi nefropatie tubulară. Inhalarea vaporilor produce cefalee, greţuri transpiraţii, lezare renală, nevrită optică (cataractă).

Daunator daca este inghitit. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic.

Naftalina BileZoom Naftalina SacZoom

Daunator Sanatatii

Daunator Mediului